RiRa: Benutting van restwarmte uit datacenters in woon-werkgebied Amstel III

Het RiRa-project onderzoekt de kansen en levensvatbaarheid van verschillende initiatieven voor benutting van duurzame restwarmte en -koude uit nabijgelegen datacenters. De casus is Amstel III in Amsterdam Zuidoost, een terrein dat zich ontwikkelt van bedrijvenzone naar een multifunctioneel woon-werkgebied en hiermee een mooie kans biedt om op het vlak van duurzame energievoorziening een slag te slaan. Met het benutten van duurzame restwarmte en -koude kunnen gebouwen bij deze transformatie eenvoudiger voldoen aan de strengere duurzaamheidsnormen.  

Haalbare businesscase en organisatievorm

De voordelen van restwarmtebenutting op economisch vlak komen tot uitdrukking in de businesscase die RiRa ontwikkelt. Hier kunnen verschillende organisatievormen en eigendomsverhoudingen van toepassing zijn waarbij gebouweigenaren ontzorgd kunnen worden door exploitanten, netbeheerders en eigenaren van restwarmte uit bijvoorbeeld datacenters. 

Vraaggestuurde aanpak: Design thinking

Als startpunt van het ontwerp van een collectieve warmte- en koudevoorziening verkent RiRa de belangen en wensen van gebouweigenaren en verhuurders ten aanzien van organisatievormen, servicegerichtheid en duurzaamheid. Met creatieve technieken maken we de werkelijke behoeftes inzichtelijk en creëren we nieuwe inzichten. 

Voor bestaand bedrijfsmatig vastgoed zijn warmte en koudenetten een interessante optie voor het terugdringen van de CO2 uitstoot

Technisch masterplan

Naast de ontwikkeling van een businesscase en het uitwerken van verschillende organisatievormen leveren we ook een technisch masterplan op. Hier staan de technische varianten voor een warmte- en koudenet in. 

Uiteindelijk ontwikkelen we een onderscheidende waardepropositie voor vastgoedeigenaren in het gebied, zodat zij onderling bij kunnen dragen aan de totstandkoming van duurzame warmte en koude en hiermee invulling kunnen geven aan hun eigen verduurzamingsambities in lijn met de ambities van de Gemeente Amsterdam.

Meer informatie

Mis niks van onze resultaten en neem contact met ons op om op de hoogte te blijven.