Equinix

Equinix leidt in het wereldwijde marktaandeel van colocatie datacentra met meer dan 200 datacenters in 24 landen op vijf continenten. Equinix is met haar 11 datacenters, waarvan 9 in Amsterdam, en sterk groeiende belasting per site een grote afnemer van (elektrische) energie. 

In het kader van bevordering van energie-efficiency wordt er binnen de datacenters voortdurend gezocht naar oplossingen om het energiegebruik te verlagen. Ook Equinix neemt al sinds de invoering ervan deel aan het Meer Jaren Afspraak programma van de Overheid voor de ICT-branche. Daarin wordt afgesproken dat jaarlijks 2% extra bespaard dient te worden op de hulpenergie die nodig is om de datacenters te laten functioneren. Restwarmtebenutting wordt gezien als de volgende grote stap in het bevorderen van de duurzaamheid van zowel de datacenters als de omgeving waarin de datacenters gevestigd zijn. 

Restwarmtelevering heeft in algemeenheid een leverancier, distributeur en afnemer nodig dus is altijd een samenspel van verschillende belanghebbenden. Equinix hecht grote waarde aan project RIRA omdat bij elkaar brengen van vraag en aanbod is zeer belangrijk voor Equinix is. Het betreft nieuwe zakelijke en technische samenwerkingen die naast de kernactiviteiten van de datacenters ontwikkeld gaan worden.

Binnen het RiRa onderzoek zal voor de gehele keten onderzocht worden op welke wijze restwarmtelevering en -benutting zo optimaal mogelijk kan worden uitgevoerd, daarbinnen is het belangrijk voor Equinix in kaart te brengen wat de exacte consequenties voor techniek en organisatie zullen zijn indien haar datacenter(s) als bron van restwarmtelevering worden ingezet.

Voor meer informatie: www.equinix.nl. 

Kom in contact met onze projectpartner Hans Schelvis.