Escoplan

Escoplantm ontzorgt door ambities te vertalen naar een concreet financieel plan en het regelen van een passende financiering door:

  • Geschikte investeerders en financiers
  • De juiste mix van financiële instrumenten
  • Alternatieve financieringsbronnen
  • En het uitonderhandelen van optimale contractvoorwaarden

Escoplantm maakt deel uit van SAUND® Group. SAUND® ondersteunt bij technisch bedrijfskundige vraagstukken op snijvlakken van Technologie, Economie en Organisatie.

SAUND® levert technisch bedrijfskundig advies- en managementdiensten gericht op het duurzaam verbeteren van de gebouwde omgeving. SAUND® realiseert deze duurzame verbeteringen vanuit de drie bedrijfskundige invalshoeken Technologie, Economie en Organisatie.

Wij nemen hierbij de tactische positie in als dirigent van duurzame verbetering en hebben de kennis, expertise en ervaring voor het ontwikkelen van een aanpak en het begeleiden van de uitvoering. Samen met onze netwerkpartners creëren wij meetbare verbeteringen in de gebouwde omgeving en voor alle betrokken organisaties.

Wij handelen vanuit de filosofie dat je daadwerkelijke verbeteringen kunt realiseren door bewust anders te durven denken en te handelen. Einstein zei: “We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt”.

Voor meer informatie: www.escoplan.nl. 

Kom in contact met onze projectpartner Jeroen Nollet.