HvA

Amsterdam gebruikt steeds meer schone(re) energie. Maar dit is een grote opgave: er zijn nog weinig zonnepanelen of slimme warmte- en energienetten aanwezig. De gemeente Amsterdam wil in 2020:

  • 20% meer duurzame energie gebruiken;
  • 20% energie besparen;
  • 80.000 zonnepanelen realiseren.

Ook wil de stad de oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen opschalen en steeds meer klimaatneutraal bouwen. Deze overgang naar duurzame energie wordt onder andere mogelijk gemaakt door technologische vooruitgang op het gebied van elektrische voertuigen en slimme energie- en warmtenetten.

De onderzoeksgroep Urban Technology maakt deel uit van de Faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam. Urban Technology wil actief aan bijdragen aan een snelle energietransitie. Daarom onderzoeken we het toepassen en opschalen van duurzame technologie in de stad. Het onderzoek van de challenge Energie richt zich op warmtenetten, zonne-energie innovatie en smart grids. We doen data-analyse en ontwikkelen toepassingen en businessmodellen voor:

  • Smart grids voor elektrische mobiliteit
  • Laadinfrastructuur
  • Consumentenonderzoek in e-mobiliteit
  • Zontechnologie in de stad
  • Warmtepompen en lokale warmtenetten
  • Duurzame energieconcepten in gebouwen

Binnen het RiRa-project is HvA penvoerder en programmamanager. Voor meer informatie: www.hva.nl/urban-technology.  

Kom in contact met onze projectpartner Felia Boerwinkel.