Design Thinking

Binnen het RIRA project stellen we de wensen en behoeften van de klant centraal. Bij die aanpak willen we gebruik maken van een nieuwe methodiek die wel ‘Design Thinking’ wordt genoemd. We werken daarbij samen met het bureau Ideate, dat gespecialiseerd is in ondersteuning van dergelijke trajecten. Daarbij staan drie componenten centraal te weten Ontdekken, Ontwerpen en Realiseren.

Nieuwe diensten
De grote variëteit aan klantinzichten zijn de basis voor nieuwe diensten. Daarbij staan dan de achterliggende behoeftes en inzichten van klanten centraal. Met creatieve, kwantitatieve technieken worden nieuwe inzichten aan de oppervlakte gebracht. In interviews en sessies met de stakeholders worden de vragen inzichtelijk gemaakt. De belangrijkste partijen in Amstel III zijn betrokken in dit proces.
Aan de hand van dergelijke inzichten kunnen nieuwe proposities en concepten worden ontworpen die beantwoorden aan de wensen en voorkeuren van de ‘klanten’. Samen met de aanbieders en vanuit de klantvragen kan dan een nieuwe propositie voor het aanbieden van restwarmte van datacentra worden ontworpen. Dat vormt de basis voor het uiteindelijke business- en marktmodel dat we als RIRA willen opleveren als bruikbaar eindresultaat.