Een warmtenet?

Een warmte- en koudenet is een manier van verwarmen en koelen van gebouwen, als alternatief voor gas, en biedt daarmee een versnellingskans voor de warmtetransitie. De overheid heeft als doelstelling dat we in Nederland op den duur van het gas af moeten als verwarmingsbron. Hoe meer gebruik er gemaakt kan worden van beschikbare restwarmte hoe duurzamer de energievoorziening van warmte en koude kan gaan worden.

Uitrollen warmtenetten