Retrofitten van bestaande gebouwen

Onder retrofitten van gebouwen verstaan we het aanpassen van gebouwen zodat ze weer aan de moderne eisen kan voldoen. In eerste instantie gaat het doen van aanpassingen voor het vergroten van de verhuurbaarheid of de functionaliteit. Ook functiewijziging (bijvoorbeeld van kantoor naar wonen) valt onder retrofitten.

De timing van een retrofit is bepaald door de economische factoren als de vastgoedmarkt, afschrijvingen en eventuele desinvestering op niet afgeschreven gebouwonderdelen. Dit is tevens het moment om de installaties onder de loep te nemen en deze aan te passen op lage temperatuur verwarming en hoge temperatuur koeling om maximaal van duurzame bronnen gebruik te kunnen maken. Dit kan ook een lokaal warmte- en koudenet zijn dat gebruik maakt van lokale duurzame bronnen zoals restwarmte van datacenters.
Bij retrofitten onder de omgevingswet zal aan de eisen voor nieuwbouw worden getoetst waaronder ook de energiezuinigheid. Hierbij zal het gebouw moeten voldoen aan de EPC-eisen en na juli 2020 aan de BENG-eisen uit het Bouwbesluit.

Wanneer alleen van een grootschalige renovatie van utiliteitsgebouw sprake is kan het gebouw naar Energielabel C worden verbeterd. Vanaf 1 januari 2023 zullen alle utiliteitsgebouwen aan dit C-label moeten voldoen. Ook hier kan een lokaal warmtenet met het gebruik van lokale warmtebronnen prima bijdragen.