Amstel III Bedrijvenzone
Amstel III Kantorenzone

Het Amstel III gebied

Kantoren- en bedrijvengebied Amstel III is 250 hectare in omvang en bestaat uit een kantorenzone met ca. 720.000 m2 bruto kantorenoppervlak en een bedrijvenzone. De gemeente Amsterdam heeft onlangs een nieuwe weg ingeslagen met een geleidelijke transformatie van monofunctioneel werkgebied naar een gemengd (hoog)stedelijk woon- en werkgebied in de kantorenzone, en een gemengd werkgebied in de bedrijvenzone. Hierboven is een plaatje te zien van het gebied.

Amstel III is een groot gebied tussen de Amsterdam ArenA en het Amsterdam UMC – Locatie AMC, met de metrostations Bullewijk en Holendrecht als toegangspoorten. Amstel III bestaat uit 2 soorten gebieden: een typisch bedrijventerrein langs de A2 waar onder andere automotive ondernemingen, maar ook datacenters, gevestigd zijn en een transformatiegebied in de kantorenzone. In de kantorenzone worden naast de al bestaande studentencampus Blue-Gray meer woningen gerealiseerd. Aan het bedrijventerrein worden geen woningen toegevoegd. Hier wordt juist ingezet op behoud van en ruimte voor bedrijvigheid.

Het Amstel III gebied is de scope van ons project. In principe zouden wij middels het onderzoek willen bijdragen aan het tot stand komen van een duurzaam warmte- en koudenet op termijn.