Onderzoeks-
activiteiten

Teneinde de doelstelling te realiseren ontplooien we — op hoofdlijnen — de volgende activiteiten:

  1. Invoeren van sociale innovatie om de samenwerking van stakeholders te verbeteren.

We gaan uit van de lokale partijen met een warmte/koudevraag en de samenwerking van partijen op lokaal gebiedsniveau. De sociale innovatie (design thinking) maakt dat de volledige behoefte van de stakeholders wordt meegenomen, ook daar waar dat ogenschijnlijk geen directe relatie heeft met de warmte- koudenet oplossingen.

  1. Ontwikkelen van een marktmodel voor open warmte-koudenetten

Het gaat daarbij om – uitgaande van een open warmte” en koudenet ” nieuwe dynamische verrekening van restwarmte, beheer van infrastructuur ontkoppeld van energielevering en alternatieve governance”, eigendoms” en financieringsmodellen passend bij kleinschalige initiatieven. Op basis van het model wordt nieuwe kosten-efficiënte dienstverlening ontworpen voor de keten: energie afname, ” levering én transport die dan ook elders in Nederland kan worden toegepast. 

  1. Het formuleren van een businessplan voor de samenwerking en realisatie van een open warmte- en koudenet in Amstel III

In RIRA gaan we in het gebied bedrijvenpark Amstel III (en omgeving) de ontwikkelden methode toepassen en willen we gebouweigenaren inzicht geven in een nieuw businessmodel voor het gebruik van restwarmte van een datacentrum en andere restwarmtestromen in de directe omgeving.